Agile Kanban 2014 Webineri -1 (Kodcu.com)

Agile Kanban 2014 Webineri – 2 (Kodcu.com)

Agile Kanban 2014 webineri – 3 (Kodcu.com)

Agile Kanban 2014 webineri – 4 (Kodcu.com)

Agile Kanban 2014 webineri – 5 (Kodcu.com)

Kanban Nedir?

Çevik Proje Yönetim Metodolijilerinden biri olan Kanban metodu, organizasyonların gelişmesini ve yalın (lean) sisteme dönüşümünde kullanılan bir yaklaşımdır. Kanban metodu ayrıca iyi bir takım yönetim metodudur. İşin teslim süresini, daha iyi görünürlük ve görevlerin limitlenmesiyle kısaltır, verimliliği arttırır. Bu noktada Kanban, Agile yaklaşımın en iyi uygulayıcısıdır.

kanban_illustration