Kategori: Genel

Dreamweaver CS6 Türkçe Eğitim Seti

Dreamweaver CS6 Türkçe Eğitim Seti – 31 Videodan oluşan bu set ile Dreamweaver kullanmayı, inceliklerini ve ipuçlarını öğreneceksiniz.

Adobe Dreamweaver, Macromedia şirketi tarafından geliştirilen ve Adobe’nin Macromedia’yı satın almasından sonra Adobe Dreamweaver adını alan yazılım, bir web projeleri geliştirme aracıdır. Özellikle sürükle-bırak tasarım ekranıylaweb geliştiricilerine hayli yardımcı olmaktadır.

dreamweaver-box-logo

Devamı

Proje Yönetiminde Çevik (Agile) Yaklaşım ile SCRUM Metodu

Proje Yönetiminde Çevik (Agile) Yaklaşım ile SCRUM Metodu.

Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu

Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere
Kapsamlı dökümantasyondan ziyade çalışan yazılıma
Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile işbirliğine
Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye
önem vermek daha doğrudur.

Scrum, Yazılım Mühendisliği’nde bir uygulama geliştirme yöntemidir. Bu geliştirme yönteminin temel özelliği gözlemci, geliştirmeci ve tekrara dayalı olmasıdır. Birçok modern yazılım projesinin oldukça karmaşık olduğu ve en baştan tümünü planlamanın zor olacağı şeklindeki bir varsayımdan hareket eder. Bu karmaşıklığı üç ilke ile azaltmaya çalışır.

Şeffaflık: Projedeki ilerlemeler ve sorunlar günlük olarak tutulur ve herkes tarafından izlenebilir olması sağlanır.
Denetleme : Ürünün parçaları ya da fonksiyonları düzenli aralıklarla teslim edilir ve değerlendirilir.
Uyarlama: Ürün için gereksinimler en baştan bir defalığına belirlenmez, bilakis her teslimat tekrar değerlendirilir ve duruma göre uyarlamalar yapılır.

Amaç başlangıçta hayal edilen ve tasarlanana uyan bir ürünün, hızlı, ucuz ve kaliteli sekilde üretilmesidir. Tasarlanan ürünün gerçekleştirilmesi, müşteri/kullanıcı tarafından mümkün olduğunca detaylı şekilde hazırlanmış bir talepler listesinin aşama aşama gerçekleştirilmesi biçiminde yapılmaz. Bunun yerine müşteri/kullanıcı tarafından istenilen ve tanımlanan işlevler, iki ya da dört haftalık “Sprint” adı verilen dönemler içerisinde geliştirilir ve yeniden gözden geçirilir. Bu kullanıcı bazlı gereksinim tanımı Kullanıcı Hikayesi olarak nitelenir ve özellikler defterinde yer alır. Her Sprint sonunda yazılımın fonksiyonel bir parçası bitmiş ve müşteriye teslim edilebilir bir durumda olur. Scrum Çevik yazılım geliştirme prensiplerini hayata geçiren bir yöntemdir.

Devamı

Kapak Olsun TV – Sosyal CRM

Kapak Olsun TV – Sosyal CRM konulu sohbet.

Sosyal CRM (Müşteri ilişkileri Yönetimi), geleneksel CRM araçlarının Facebook, Twitter ve Linkedin gibi etkili sosyal ağlarla birleşmesiyle ortaya çıkan bir kavramdır.
“Sosyal CRM” müşteri ile iletişim kurmak için yalnızca alternatif bir yol değil, aynı zamanda onların sevdikleri, sevmedikleri, ihtiyaç ve istekleri kısaca yaşamları hakkında derin bir bakış açısına sahip olmamızı sağlıyor. Böylece potansiyel müşteriler ile iletişim kurmamıza yardımcı oluyor.

Devamı

Kapak Olsun TV – Big Data

Kapak Olsun TV – Big Data konulu sohbet.
“Big Data” yani Türkçesi “Büyük Veri”, tanımı sadece “diskte çok fazla yer kaplayan veri” anlamına değil, aynı zamanda geleneksel yöntem ve araçlarla işlenemeyen veri anlamına da geliyor.

Devamı