Kategori: Veritabanı

LINQ & LINQ to SQL Dersleri

LINQ & LINQ to SQL Dersleri. .NET Framework ile LINQ to SQL eğitim videosu.

Dil ile Tümleşik Sorgu (LINQ), C# ve Visual Basic’in dil sözdizimine güçlü sorgu özellikleri ekleyen ve Visual Studio 2008 ile kullanıma sunulmuş özellikler kümesidir. LINQ verileri sorgulamak ve güncelleştirmek için standart, kolayca öğrenilen düzenler sunar ve her türden veri deposunu destekleyecek şekilde genişletilebilir. Visual Studio, LINQ öğesinin .NET Framework koleksiyonları, SQL Server veritabanları, ADO.NET Veri Kümeleri ve XML belgeleriyle kullanılmasını sağlayan LINQ sağlayıcı derlemeleri içerir.

linq

Devamı

MSSQL Server ile T-SQL Programlama Dersleri

MSSQL Server ile T-SQL Programlama Dersleri. Tam 19 Videodan oluşan bu set ile MSSQL Server üzerinde T-SQL kullanmayı öğrenebileceksiniz.

T-SQL Nedir?

Microsoft’un veri tabanı sorgulama dilidir. Transact-SQL, SQL Server ve istemci (client) arasında iletişimi sağlayan SQL sorgulama dilinin gelişmiş bir versiyonudur. Transact Structured Query Language kelimelerinin kısaltmasıdır. T-SQL kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, silinebilir, güncellenebilir ya da sorgulama ve raporlama yapılabilir. T-SQL ile döngü veya mantıksal işlemler yapmak için bir derleyiciye gerek yoktur. Herhangi bir programlama dili öğrenmeden de T-SQL ile tüm amaçlarınıza hitap edecek projeler gerçekleştirebilirsiniz.

sqlServer_logo

Devamı

Oracle Apex Türkçe Dersler

Oracle Apex Türkçe Dersler. Tam 20 Türkçe Eğitim Videosundan oluşan bu set ile Oracle Apex ile program geliştirmeyi öğrenebilirsiniz.

Oracle Application Express (APEX), neredeyse hiç kod yazmadan veritabanı merkezli web uygulamaları geliştirebileceğiniz bir uygulamadır. Özellikle yurt dışında, ofis içi uygulama geliştirmek için kullanılmaktadır.

apex

Devamı

Oracle SQL*Plus Türkçe Eğitim Seti

Oracle SQL*Plus Türkçe Eğitim Seti. SQL*Plus, Oracle veritabanında sorgulama yapmak ve SQL komutlarını çalıştırmak için kullanılan bir araçtır. SQL*Plus’da SQL komutlarının yanısıra PL/SQL komutları da kullanılabilmektedir.

Devamı