iOS Uygulama Geliştirme 17: Medya
Stanford University Developing Apps for iOS – iOS için Uygulama Geliştirme Türkçe Altyazı: Çizgi TAGEM – Yener YÜZÜAK