Nanoteknoloji, maddeyi atomik ve moleküler seviyede kontrol etme bilimidir. Genel olarak 100 nm ve daha küçük boyutta malzeme, aygıt geliştirmekle ilgilidir. 1 nm, metrenin milyarda biridir. Bakalım NanoTeknoloji Hayatımızda Neleri Değiştirecek?

Bukminsterfuleren C 60 olarak da bilinen, “buckytopu” karbon allotroplarının temsili bir üyesi olarak bilinir.
Nanoteknoloji birçok alanı kapsayan bir bilim dalıdır. Aygıt fiziği, malzeme bilimi, elektronik, kimya, biyoloji gibi dallardan bilim araştırmacıları, nanoteknoloji çalışmaları yapmaktadır.

nanotech