Bazı İlginç Arduino Projeleri

Bazı İlginç Arduino Projelerini izlemeye ne dersiniz?

ve 8 videodan oluşan playlist…

Ardiuno Nedir?

Arduino bir G/Ç (I/O) kartı ve Processing/Wiring dilinin bir uygulamasını içeren geliştirme ortamından oluşan bir fiziksel programlama platformudur. Eğer Arduino ilginizi çektiyse Coşkun Taşdemir hocamızın Arduino seminer videolarına mutlaka izleyin.
arduino

Devamı

Güvenlik TV – Bölüm 30

Bu bölümde 2013 yılı içerisinde güvenlik camiasında hangi olayların gündeme damgasını vurduğunu ve 2014 yılında bizi nelerin bekleyeceği konusunda tahminleri masaya yatırılıyor.

Devamı

Proje Yönetiminde Çevik (Agile) Yaklaşım ile SCRUM Metodu

Proje Yönetiminde Çevik (Agile) Yaklaşım ile SCRUM Metodu.

Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu

Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere
Kapsamlı dökümantasyondan ziyade çalışan yazılıma
Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile işbirliğine
Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye
önem vermek daha doğrudur.

Scrum, Yazılım Mühendisliği’nde bir uygulama geliştirme yöntemidir. Bu geliştirme yönteminin temel özelliği gözlemci, geliştirmeci ve tekrara dayalı olmasıdır. Birçok modern yazılım projesinin oldukça karmaşık olduğu ve en baştan tümünü planlamanın zor olacağı şeklindeki bir varsayımdan hareket eder. Bu karmaşıklığı üç ilke ile azaltmaya çalışır.

Şeffaflık: Projedeki ilerlemeler ve sorunlar günlük olarak tutulur ve herkes tarafından izlenebilir olması sağlanır.
Denetleme : Ürünün parçaları ya da fonksiyonları düzenli aralıklarla teslim edilir ve değerlendirilir.
Uyarlama: Ürün için gereksinimler en baştan bir defalığına belirlenmez, bilakis her teslimat tekrar değerlendirilir ve duruma göre uyarlamalar yapılır.

Amaç başlangıçta hayal edilen ve tasarlanana uyan bir ürünün, hızlı, ucuz ve kaliteli sekilde üretilmesidir. Tasarlanan ürünün gerçekleştirilmesi, müşteri/kullanıcı tarafından mümkün olduğunca detaylı şekilde hazırlanmış bir talepler listesinin aşama aşama gerçekleştirilmesi biçiminde yapılmaz. Bunun yerine müşteri/kullanıcı tarafından istenilen ve tanımlanan işlevler, iki ya da dört haftalık “Sprint” adı verilen dönemler içerisinde geliştirilir ve yeniden gözden geçirilir. Bu kullanıcı bazlı gereksinim tanımı Kullanıcı Hikayesi olarak nitelenir ve özellikler defterinde yer alır. Her Sprint sonunda yazılımın fonksiyonel bir parçası bitmiş ve müşteriye teslim edilebilir bir durumda olur. Scrum Çevik yazılım geliştirme prensiplerini hayata geçiren bir yöntemdir.

Devamı

Javascript Türkçe Dersleri

Tam 30 videodan oluşan Javascript Türkçe Dersleri ile sıfırdan Javascript öğrenebileceksiniz. Videolar otomatik değişecektir.

Genel Bilgi

JavaScript Netscape Navigator 2.0 ile birlikte Brendan Eich tarafından geliştirilen ve önceleri Mocha daha sonra LiveScript olarak adlandırılan ve en sonunda şu anki adını alan JavaScript dili başlangıçta sadece istemci taraflı (client-side) yorumlanan bir betik dilidir.
Günümüzde NodeJS teknolojisi ile server taraflı da (server-side) yorumlanan betik dili haline geldi.

Devamı

Node JS Türkçe Sunum


Node JS Türkçe Sunum

Genel Bilgi

Node.js kolay hızlı, ölçeklenebilir ağ uygulamaları oluşturmak için Chrome’s JavaScript Runtime teknolojisi üzerine kurulu bir platformdur. Node.js dağıtılmış cihazlar üzerinden çalışabilen gerçek zamanlı uygulamalar için mükemmel hafif ve verimli hale getiren olay odaklı, engellenmeyen I/O modeli kullanır.

Devamı

Kapak Olsun TV – Sosyal CRM

Kapak Olsun TV – Sosyal CRM konulu sohbet.

Sosyal CRM (Müşteri ilişkileri Yönetimi), geleneksel CRM araçlarının Facebook, Twitter ve Linkedin gibi etkili sosyal ağlarla birleşmesiyle ortaya çıkan bir kavramdır.
“Sosyal CRM” müşteri ile iletişim kurmak için yalnızca alternatif bir yol değil, aynı zamanda onların sevdikleri, sevmedikleri, ihtiyaç ve istekleri kısaca yaşamları hakkında derin bir bakış açısına sahip olmamızı sağlıyor. Böylece potansiyel müşteriler ile iletişim kurmamıza yardımcı oluyor.

Devamı