PHP Yii Framework Dersleri. En çok kullanılan ve en güvenli olduğunu iddia eden Yii PHP Framework’ü anlatan 4 adet Türkçe video.

Genel Bilgi

Yii framework MVC yapısını kullanan php için geliştirilmiş bir frameworktür. Model, Controller, View katmanlarından oluşan uygulamalar yazmanıza imkan verir. Bu kod organizasyonu ve yönetimi açısından çok önemlidir. En önemli özelliklerinden biri, active record barındırmasıdır. Active Record popüler bir Object Relational Mapping tekniğidir. İlişkisel veritabanının objectlerle map edilmesidir. Yani her activerecord classı bir tabloyu temsil eder ve o classtan bir object elde edildiğinde, bu object tablodaki bir satıra karşılık gelir. Tabi ki CRUD (CREATE, REMOVE, UPDATE, DELETE) fonksiyonları ve bazı arama fonksiyonları active record classına implemente edilmiştir. Kısaca siz bir active record class yaptığınızda, bu fonksiyonlarla oluşturmuş olursunuz.

yii-logo