Python ile Programlama’ya Giriş Eğitimi videoları.

Programlamaya sıfırdan başlayacaklar için en uygun dillerden biri olan Python ile Programlama’ya Giriş Eğitimi.

python

python

Python, nesne yönelimli, yorumlamalı, birimsel (modüler) ve etkileşimli yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Girintilere dayalı basit sözdizimi, dilin öğrenilmesini ve akılda kalmasını kolaylaştırır.