Sıfırdan Java 02 – Stringler ve Sayılarla Dört İşlem.
Ekrana yazdırdığımız karakter dizilerinin String olduğunu öğrenip başka bir değişken türü olan sayılarla da işlemler yapıyoruz.