Sıfırdan Java 06 – Class’lar ve Object’ler.
Object ve Class yapısından bahsediyoruz.