Etiketler: Agile

Visual Studio ile Test Driven Development

Visual Studio ile Test Driven Development eğitim videosu.

Özellikle çevik(Agile) süreçlerde kullanılan önemli tekniklerden biriside Test Güdümlü Geliştirme(Test Driven Development) dir. Bu tekniğin ana fikri ise Red-Green-Refactor kelimelerinden oluşmaktadır. Herşey bir test geliştirilerek başlar. Testin öncelikle başarılı olmaması(Fail) hedeflenir. Bu Red olarak isimlendirilen adımdır. Sonrasında testten geçebilmek(Pass) için gerekli adımlar miminum kod eforu sarfedilerek gerçekleştirilir ki buda Green isimli adım olarak adlandırılmaktadır. Green adımı ile test başarılı bir şekilde geçildikten sonra kodun yeniden düzenlenmesi(Refactor) işlemleri yapılır. Tüm bu işlemlerin sonucunda testlerden başarı ile geçmiş ve amaca yönelik tüm kodlamaları içeren bir ürün oluşmaktadır. İşin ilginç olan noktalarından birisi de, geliştirmeye konu olan tiplerin(Types) ve üyelerinin(Members-Fields,Properties,Met­hods…) testi yazarken ortaya çıkmasıdır.

tdd_flow

Devamı

Agile Kanban 2014 Webineri

Agile Kanban 2014 Webineri -1 (Kodcu.com)

Agile Kanban 2014 Webineri – 2 (Kodcu.com)

Agile Kanban 2014 webineri – 3 (Kodcu.com)

Agile Kanban 2014 webineri – 4 (Kodcu.com)

Agile Kanban 2014 webineri – 5 (Kodcu.com)

Kanban Nedir?

Çevik Proje Yönetim Metodolijilerinden biri olan Kanban metodu, organizasyonların gelişmesini ve yalın (lean) sisteme dönüşümünde kullanılan bir yaklaşımdır. Kanban metodu ayrıca iyi bir takım yönetim metodudur. İşin teslim süresini, daha iyi görünürlük ve görevlerin limitlenmesiyle kısaltır, verimliliği arttırır. Bu noktada Kanban, Agile yaklaşımın en iyi uygulayıcısıdır.

kanban_illustration

Devamı

Proje Yönetiminde Çevik (Agile) Yaklaşım ile SCRUM Metodu

Proje Yönetiminde Çevik (Agile) Yaklaşım ile SCRUM Metodu.

Çevik Yazılım Geliştirme Manifestosu

Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere
Kapsamlı dökümantasyondan ziyade çalışan yazılıma
Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile işbirliğine
Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye
önem vermek daha doğrudur.

Scrum, Yazılım Mühendisliği’nde bir uygulama geliştirme yöntemidir. Bu geliştirme yönteminin temel özelliği gözlemci, geliştirmeci ve tekrara dayalı olmasıdır. Birçok modern yazılım projesinin oldukça karmaşık olduğu ve en baştan tümünü planlamanın zor olacağı şeklindeki bir varsayımdan hareket eder. Bu karmaşıklığı üç ilke ile azaltmaya çalışır.

Şeffaflık: Projedeki ilerlemeler ve sorunlar günlük olarak tutulur ve herkes tarafından izlenebilir olması sağlanır.
Denetleme : Ürünün parçaları ya da fonksiyonları düzenli aralıklarla teslim edilir ve değerlendirilir.
Uyarlama: Ürün için gereksinimler en baştan bir defalığına belirlenmez, bilakis her teslimat tekrar değerlendirilir ve duruma göre uyarlamalar yapılır.

Amaç başlangıçta hayal edilen ve tasarlanana uyan bir ürünün, hızlı, ucuz ve kaliteli sekilde üretilmesidir. Tasarlanan ürünün gerçekleştirilmesi, müşteri/kullanıcı tarafından mümkün olduğunca detaylı şekilde hazırlanmış bir talepler listesinin aşama aşama gerçekleştirilmesi biçiminde yapılmaz. Bunun yerine müşteri/kullanıcı tarafından istenilen ve tanımlanan işlevler, iki ya da dört haftalık “Sprint” adı verilen dönemler içerisinde geliştirilir ve yeniden gözden geçirilir. Bu kullanıcı bazlı gereksinim tanımı Kullanıcı Hikayesi olarak nitelenir ve özellikler defterinde yer alır. Her Sprint sonunda yazılımın fonksiyonel bir parçası bitmiş ve müşteriye teslim edilebilir bir durumda olur. Scrum Çevik yazılım geliştirme prensiplerini hayata geçiren bir yöntemdir.

Devamı

TFS 2012 Hello World

TFS Web arayüzü üzerinden bir Team Project oluşturuyor, takımı belirleyip kapasite planlaması yapıyor, bir kaç product backlog item ve task oluşturuyor, ilk sprint planlıyoruz.

Devamı