Etiketler: SQL

LINQ & LINQ to SQL Dersleri

LINQ & LINQ to SQL Dersleri. .NET Framework ile LINQ to SQL eğitim videosu.

Dil ile Tümleşik Sorgu (LINQ), C# ve Visual Basic’in dil sözdizimine güçlü sorgu özellikleri ekleyen ve Visual Studio 2008 ile kullanıma sunulmuş özellikler kümesidir. LINQ verileri sorgulamak ve güncelleştirmek için standart, kolayca öğrenilen düzenler sunar ve her türden veri deposunu destekleyecek şekilde genişletilebilir. Visual Studio, LINQ öğesinin .NET Framework koleksiyonları, SQL Server veritabanları, ADO.NET Veri Kümeleri ve XML belgeleriyle kullanılmasını sağlayan LINQ sağlayıcı derlemeleri içerir.

linq

Devamı

Sıfırdan Oracle SQL Eğitimi -114 Türkçe Video

Sıfırdan Oracle SQL Eğitimi-114 Türkçe Video. Bu set ile veritabanı sorgu dili olan SQL’i, Oracle veritabanına ve PL/SQL’e giriş yapabilirsiniz.

SQL Nedir?

SQL, (“Structured Query Language”) Yapılandırılmış Sorgu Dili anlamına gelir. Verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir veritabanı yönetim sistemidir. SQL, kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen birçok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir. SQL’e özgü cümleler kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar değiştirilebilir, silinebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturulabilir.

SQL-logo

Devamı

Veritabanı Yönetim Sistemlerine Sıfırdan Giriş-DB-SQL

Veritabanı Yönetim Sistemlerine Sıfırdan Giriş-DB-SQL-Mysql
Bu dersler toplan 9 videodan oluşmakta ve sıralı şekilde otomatik bir sonraki video gelecek şekilde oluşturulmuştur.
Veri Tabanı Yönetim Sistemlerine giriş, veri modelleri, genelleme, kümeleme ve ilişkisel modellerle varlık-ilişki çizelgeleri ve bunları takiben SQL konularını işeyen bir video serisinden oluşmaktadır. Eğitim videoları aynı zamanda MySQL üzerinde örnek uygulamalar ve MySQL Workbench kullanımını gösteren bir workshop da içermektedir.

Eğitmen: Altuğ Tanaltay

Eğitim içeriği:
01. Giriş
02. Veri modelleri
03. Genelleme, Kümeleme ve İlişkisel Model
04. Varlık-İlişki Çizelgelerinin İlişkisel Veri Tabanına Dönüştürülmesi
05. Normalleştirme
06. SQL (DML, DDL, DQL)

Ders1: Giriş
Veri tabanı yöneim sistemi (VTYS)
Veri model ve veri tabanı mimarisi
Neden VTYS?
VTYS temel bileşenleri
Sorgu dili ve sorgu işleyicisi
Veri tabanı, bellek ve hareket yöneticisi
Veri tabanı ön ve arka plan aktörleri

Bu videoda kullanılan sunumları (.ppt) aşağıdaki link’ten indirebilirsiniz: http://www.ortogon.com.tr/video/db

Devamı