Etiketler: Veritabanı

Sıfırdan Oracle SQL Eğitimi -114 Türkçe Video

Sıfırdan Oracle SQL Eğitimi-114 Türkçe Video. Bu set ile veritabanı sorgu dili olan SQL’i, Oracle veritabanına ve PL/SQL’e giriş yapabilirsiniz.

SQL Nedir?

SQL, (“Structured Query Language”) Yapılandırılmış Sorgu Dili anlamına gelir. Verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir veritabanı yönetim sistemidir. SQL, kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen birçok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir. SQL’e özgü cümleler kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar değiştirilebilir, silinebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturulabilir.

SQL-logo

Devamı

PHP MYSQL Türkçe Video Eğitim Seti

PHP / MYSQL Türkçe Video Eğitim Seti. Çizgi-TAGEM ve e-Kampüs Eğitim Setinden PHP & MySQL Eğitimi ile sıfırdan PHP web programlama dilini ve en çok kullanılan MySql veritabanını öğreneceksiniz.

Tam 82 videodan oluşan muhteşem bir eğitim videosu. Videolar otomatik olarak değişecektir.

PHP-Mysql

PHP Nedir?

PHP : Hypertext Preprocessor (önceden: Personal Home Page) terimlerinin kısaltmasını ifade eden, internet için yaratılmış, sunucu taraflı, çok geniş kullanımlı, genel amaçlı, HTML içerisine gömülebilen betik ve programlama dilidir. İlk kez 1995 ylında Rasmus Lerdorf tarafından yaratılan PHP’nin geliştirilmesi bugün PHP topluluğu tarafından sürüdürülmektedir. Ocak 2013 itibariyle 244 milyondan fazla web sitesi PHP ile çalışırken, 2.1 milyon web sunucusunda PHP kurulumu bulunmaktadır.

MySQL Nedir?

MySQL, altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı (multi-threaded), çok kullanıcılı (multi-user), hızlı ve sağlam (robust) bir veritabanı yönetim sistemidir.
UNIX, OS/2 ve Windows platformları için ücretsiz dağıtılmakla birlikte ticari lisans kullanmak isteyenler için de ücretli bir lisans seçeneği de mevcuttur. Linux altında daha hızlı bir performans sergilemektedir. Kaynak kodu açık olan MySQL’in pek çok platform için çalıştırılabilir ikilik kod halindeki indirilebilir sürümleri de mevcuttur. Ayrıca ODBC sürücüleri de bulunduğu için birçok geliştirme platformunda rahatlıkla kullanılabilir.

Devamı

MySql Öğreniyorum Türkçe Eğitim Seti

MySql Öğreniyorum Türkçe Eğitim Seti. Tam 55 videodan oluşan bu set ile Web’de en çok kullanılan veritabanı olan MySql’i öğrenebilirsiniz.

Videolar sıralı yüklenmediği için sıradaki videoyu kendiniz manuel seçerek devam etmelisiniz.
mysql-logo

Devamı

Veritabanı Yönetim Sistemlerine Sıfırdan Giriş-DB-SQL

Veritabanı Yönetim Sistemlerine Sıfırdan Giriş-DB-SQL-Mysql
Bu dersler toplan 9 videodan oluşmakta ve sıralı şekilde otomatik bir sonraki video gelecek şekilde oluşturulmuştur.
Veri Tabanı Yönetim Sistemlerine giriş, veri modelleri, genelleme, kümeleme ve ilişkisel modellerle varlık-ilişki çizelgeleri ve bunları takiben SQL konularını işeyen bir video serisinden oluşmaktadır. Eğitim videoları aynı zamanda MySQL üzerinde örnek uygulamalar ve MySQL Workbench kullanımını gösteren bir workshop da içermektedir.

Eğitmen: Altuğ Tanaltay

Eğitim içeriği:
01. Giriş
02. Veri modelleri
03. Genelleme, Kümeleme ve İlişkisel Model
04. Varlık-İlişki Çizelgelerinin İlişkisel Veri Tabanına Dönüştürülmesi
05. Normalleştirme
06. SQL (DML, DDL, DQL)

Ders1: Giriş
Veri tabanı yöneim sistemi (VTYS)
Veri model ve veri tabanı mimarisi
Neden VTYS?
VTYS temel bileşenleri
Sorgu dili ve sorgu işleyicisi
Veri tabanı, bellek ve hareket yöneticisi
Veri tabanı ön ve arka plan aktörleri

Bu videoda kullanılan sunumları (.ppt) aşağıdaki link’ten indirebilirsiniz: http://www.ortogon.com.tr/video/db

Devamı