Veritabanı Yönetim Sistemlerine Sıfırdan Giriş-DB-SQL-Mysql
Bu dersler toplan 9 videodan oluşmakta ve sıralı şekilde otomatik bir sonraki video gelecek şekilde oluşturulmuştur.
Veri Tabanı Yönetim Sistemlerine giriş, veri modelleri, genelleme, kümeleme ve ilişkisel modellerle varlık-ilişki çizelgeleri ve bunları takiben SQL konularını işeyen bir video serisinden oluşmaktadır. Eğitim videoları aynı zamanda MySQL üzerinde örnek uygulamalar ve MySQL Workbench kullanımını gösteren bir workshop da içermektedir.

Eğitmen: Altuğ Tanaltay

Eğitim içeriği:
01. Giriş
02. Veri modelleri
03. Genelleme, Kümeleme ve İlişkisel Model
04. Varlık-İlişki Çizelgelerinin İlişkisel Veri Tabanına Dönüştürülmesi
05. Normalleştirme
06. SQL (DML, DDL, DQL)

Ders1: Giriş
Veri tabanı yöneim sistemi (VTYS)
Veri model ve veri tabanı mimarisi
Neden VTYS?
VTYS temel bileşenleri
Sorgu dili ve sorgu işleyicisi
Veri tabanı, bellek ve hareket yöneticisi
Veri tabanı ön ve arka plan aktörleri

Bu videoda kullanılan sunumları (.ppt) aşağıdaki link’ten indirebilirsiniz: http://www.ortogon.com.tr/video/db